הסדר נושים בהליכי חדלות פירעון / פשיטת רגל

במאמר שלפנינו נסקור בקצרה את השאלה אשר חוזרת על עצמה לעיתים תכופות אצל חייבים הנמצאים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי והיא האם ניתן להגיע להסדר תשלומים חד פעמי  ובכך לחסוך את הליך חדלות הפירעון אשר יכול להימשך מספר שנים.

הסוגייה האמורה נדונה בבית המשפט המחוזי בשבתו כערכאת ערעור על בית משפט קמא, בתיק עחדל"פ 4564-02-19 אחמד לידאוי נ' כונס הנכסים הרשמי בפני כב' השופט א' זגורי, אשר קבע כי:

"לא בנקל יידחה בית משפט הצעת הסדר אשר יש לה רוב מניין וערך."

עורך דין לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

ראשית, נציין כי חייב רשאי להגיש בקשה להסדר חובותיו הנקרא בשפה המקצועית הסדר נושים, טרם פתיחת הליך חדלות הפירעון ואף לאורכו. כמו כן, הגורמים הממונים בוחנים את המקרה ומביעים את עמדתם. למשל, כיצד הגיע החייב למצב הכלכלי בו הוא נמצא, מה הוא סכום החובות אשר צבר, האם קיימים חובות בדין קדימה וכיו"ב. יש לציין ולהדגיש כי כל מקרה נבחן לגופו על פי נסיבותיו ונתוניו של החייב.

שנית, לנושים קיימת הזכות להתנגד להסדר המוצע על ידי החייב. לדוגמא, אם וכאשר החובות אשר החייב חב להם גבוהים בצורה לא סבירה לעומת מה שהחייב הציע לנושים בהסדר. לבסוף, אם מתקבל הסדר הנושים, משלם היחיד תשלום חד פעמי לנושים ובכך יכול לסיים את הליך חדלות הפירעון ושיקום כלכלי בפרק זמן קצר יותר ולפתוח בדרך חדשה בחייו.

בנוסף, בהליך חדלות הפירעון קיימות על החייב מגבלות וסנקציות. לדוגמא, הגבלות ביציאה מן הארץ, הגבלות בפתיחת חברה בע"מ, הגבלות בשימוש כרטיס האשראי וכן הלאה. לכן, היוועצות או ליווי על ידי עורך דין למחיקת חובות או עורך דין לחדלות פירעון ושיקום כלכלי יכולה לקצר את שהותו של חייב בהליך חדלות הפירעון בצורה משמעותית ואף לא להתחילו.

בפסק הדין האמור, בית המשפט טרם נתן החלטתו בעניין וביקש לחכות לעמדת הממונה, אך על פי טענותיו נראה כי נוטה הוא לצד החייב, וזאת מן מהטענות הבאות:

"כאשר הוצעה הצעת נושים…הרי שהיא גם מחייבת את הנושים שהתנגדו לה."

 

כאמור בראשית המאמר, לנושים הזכות להתנגד להצעת הסדר החייב, אך החלטת הרוב מחייבת את המיעוט. כלומר, אם רוב הנושים מסכימים להצעת החייב להסדיר את חובו כלפיהם בתשלום חד פעמי, אזי המיעוט גם הוא כפוף להסכים להסדר הנושים, בעל כורחו. טענה נוספת שטען בית המשפט לצידו של החייב היא:

"חזקה על בית המשפט… שבוחן הצעה להסדר נושים… כי יש לחייב אפשרות להחזיר לפחות 30%… בהצעת הסדר הנושים שהוגשה על ידי החייב הציע הוא תשלום של 45% מסך חובותיו"

החייב, אשר הגיש את בקשתו להסדר נושים, ככל הנראה על ידי עורך דין לפשיטת רגל או עו"ד לחדלות פירעון, נקב בסכום שבית המשפט ראה בו יעילות, כדאיות ואיזון בין החייב, הנושים והגורמים הממונים. עם זאת, בית המשפט לא ידחה על הסף התנגדותם של הנושים כי:

"בית המשפט יבחן את מקור ההתנגדות…את התמורה לנושה…"

כאשר מוגשת הצעה להסדר נושים, הן טרם הליך חדלות הפירעון והן כאשר החייב מצוי בהליך וישנם נושים המתנגדים להצעה, הגורמים הממונים בודקים מה מקור ההתנגדות, האם סכום הכסף המוצע נמוך, האם יש בידי הנושים טענות אשר יכולות לשנות את נתוני היחיד וכן סיבות כאלה ואחרות אשר יכולות לשנות את המשוואה. אם וכאשר בית המשפט רואה שמן הצדק או מטעמים מסוימים כי יש לאמץ את התנגדות הנושה/ים רשאי הוא לעשות כן ולשלול את ההסדר אשר הציע החייב.

לסיכום-
אנו למדים כי בשעה שחייב נקלע למצב כלכלי רעוע וצבר חובות, יכול הוא לפרוע את חובותיו על ידי כלי הנקרא הסדר נושים. כמו כן, החייב יכול לעשות זאת טרם פתיחת הליך חדלות הפירעון ושיקום כלכלי וגם במהלכו. כפי שציינו, הסדר הנושים לא תמיד מאיר את פניהם של הנושים וזכותם להתנגד ואף להתאחד בכדי להיות רוב. לכן, יש לדעת כיצד ומתי נכון לעשות זאת. 

בעניין זה חשוב להדגיש כי היוועצות עם עורך דין לחדלות פירעון בירושלים (כמובן שהמיקום הגיאוגרפי אינו קריטי וכל עורך דין לפשיטת רגל יכול לבחון את המקרה- עורך דין למחיקת חובות בירושלים, עורך דין פשיטת רגל בבית שמש ולמעשה כל עורך דין למחיקת חובות המתמחה בתחום).

להיוועצות ניתן ליצור קשר- 02-6307061                                                                               

בהצלחה!

דילוג לתוכן