הסדר נושים בהליכי חדלות פירעון / פשיטת רגל

במאמר שלפנינו נסקור בקצרה את השאלה אשר חוזרת על עצמה לעיתים תכופות אצל חייבים הנמצאים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי והיא האם ניתן להגיע להסדר תשלומים חד פעמי  ובכך לחסוך את הליך חדלות הפירעון אשר יכול להימשך מספר שנים. הסוגייה האמורה נדונה בבית המשפט המחוזי בשבתו כערכאת ערעור על בית משפט קמא, בתיק עחדל"פ 4564-02-19 […]