דחיית בקשה להפטר לאלתר בהליך חדלות פירעון

חדלות פירעון
בפסיקה שניתנה לאחרונה על ידי רשם הוצאה לפועל בתיק חדלות פירעון נקבע כי יש לדחות בקשה של יחידה בהליך חדל"פ, מה שכונה בעבר הליך פשיטת רגל, למתן הפטר לאלתר מחובותיה.

ככלל, כאשר בקשה לחדלות פירעון מוגשת באופן ראוי על ידי עורך דין לחדלות פירעון אשר מנתח ומכווין את התיק, ניתן, בנסיבות מסוימות, להעניק לא ותו חייב הפטר לאלתר אשר ניתן במעמד הצו לשיקום כלכלי. ההפטר פוטר את היחיד מכל חובותיו, בכפוף למימוש נכסיו כפי שהם במועד
ההפטר. עם זאת, ייתכנו מקרים שבהם למרות שאין ליחיד כושר השתכרות עתידית אך הוא עתיד לקבל נכסים בעתיד. במקרים אלה רשאי בית המשפט להורות כי נכסים אלה יוחרגו מתחולת ההפטר ולכשיגיעו לידי היחיד, ייכללו בנכסי קופת הנשייה.

בהחלטה האמורה דובר על חייבת נכה בשיעור של ,100% הסובלת גם ממצב נפשי מורכב, וכל הכנסותיה הינן מקצבאות אותן היא מקבלת מהמוסד לביטוח לאומי. לאור האמור, ובהתבסס על הלכת לשצ'נקו, על החייבת לא הוטל תשלום חודשי (או יותר נכון לומר כי הוטל עליה תשלום " 0"),
בהתאם לעבודתו של עורך הדין לפשיטת רגל שייצג בתיק והציג את הנתונים הרלוונטיים לשם השגת הקביעה האמורה.
אם כך, ולאחר שנקבע כי החייבת לא מחויבת בתשלום חודשי בהליך, נשאלת השאלה מדוע דחה בית המשפט את בקשתה של החייבת לקבלת הפטר?

מההחלטה עולה כי במהלך ההליך קיבלה החייבת ירושה לפי צוואת אימה המנוחה, אותה ירשה יחד עם 8 אחיה. לפי הוראות החוק, במקרים מסוג אלה רשאי בית המשפט לכלול את הנכסים אותם ירשה בקופת הנשייה, על אף שהחייבת עצמה "מועמדת" לקבלת הפטר לאלתר.
בתיק שבענייננו, ניסה הנאמן לקבל מהיחידה, מידע ופרטים באשר לכספים אותם קיבלה בעקבות מכירת הדירה של אמה לאחר מותה, אך החייבת, ככל הנראה ולפי עמדת הנאמן, "נקטה בפעולות מכוונות במטרה להסתיר את זכויותיה בכספי עיזבון אימה ז"ל", לא שיתפה פעולה עם הנאמן
באופן מלא ולא נענתה לדרישותיו להמציא מסמכים ומידע באשר לנעשה בכספי מכירת הדירה וכל זה על מנת שלא להכליל כספים אלה בכספי קופת הנשייה. חשוב להדגיש, כי עורך דין לחדלות פירעון ופשיטת רגל, יכול וצריך להכווין התנהגות של חייבים בתיקים אולם הוא אינו יכול להכריח
אותם לשתף פעולה ו/או להמציא במקומם מסמכים, ואם הם לא עושים זאת לאחר שמקבלים דרישת נאמן בנושא, הם עלולים למצוא עצמם, כפי שמצאה עצמה החייבת בתיק, בסיכום של ביטול ההליך ו/או החמרת התנאים שנקבעו להם.

לאור האמור, ובהתחשב במצבה הרפואי והנפשי המורכב של החייבת, קבעה הרשמת כי:

"…לאחר ששקלתי את נתוני התיק של היחידה, טענות הצדדים, לרבות נתוני דוח ממצאי בדיקה, המלצת הנאמן בדוח וכן המלצתו הדוח המשלים, שוכנעתי כי אין מקום לקבל בקשת היחידה למתן הפטר לאלתר מחובותיה…".

עוד ציינה כבוד הרשמת כי:
"…יתכן שככל שהייתה פונה היחידה בזמן אמת בבקשות מתאימות בתיקי ההוצאה לפועל, היה מקום לאשר שימוש לא מבוטל בחלק מהתמורה )של כספי הירושה( לצרכי היחידה החיוניים לאור מצבה הרפואי…" וכאן נסכם ונעמוד על חשיבות הליווי המקצועי של עורך דין המתמחה
בחדלות פירעון ובמחיקת חובות, בתיקים מסוג זה תפקידו של עורך הדין, הוא בין היתר להנחות את החייב, להסביר לו על חשיבות שיתוף הפעולה עם הנאמן, ולוות אותו יד ביד עד לקבלת ההפטר. "

לסיכום –
הליך חדלות פירעון הוא הליך הגנה שמשרת את החייבים ומעניק להם תקווה לצאת לדרך כלכלית חדשה ללא חובות. עם זאת, חשוב להדגיש כי מוטלות על החייבים חובות לשתף פעולה עם הגורמים הממונים, גם אם מדובר בשיתוף פעולה שכולל דיווח על נכסים שיש בחזקתם ו/או עתיד להגיע לידיהם. חוסר שיתוף פעולה יכול להביא לא רק להכללת נכס בקופת הנשייה (כמו במקרה הזה) אלא עשוי להביא בנסיבות חמורות אף לביטול כולל של ההליך, גם לאחר מימוש אותו נכס. 

בהצלחה!

צרו קשר עם עו"ד שלומי ברדוגו

דילוג לתוכן