דחיית בקשה להפטר לאלתר בהליך חדלות פירעון

חדלות פירעון בפסיקה שניתנה לאחרונה על ידי רשם הוצאה לפועל בתיק חדלות פירעון נקבע כי יש לדחות בקשה של יחידה בהליך חדל"פ, מה שכונה בעבר הליך פשיטת רגל, למתן הפטר לאלתר מחובותיה. ככלל, כאשר בקשה לחדלות פירעון מוגשת באופן ראוי על ידי עורך דין לחדלות פירעון אשר מנתח ומכווין את התיק, ניתן, בנסיבות מסוימות, להעניק לא ותו […]