ביטול פעולה הגורעת נכסים מקופת הנשייה

על שולחנו של בית המשפט הונחה סוגייה נפוצה בקרב חייבים אשר מתחילים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי והיא האם רשאי בית המשפט לבטל פעולות אשר לשיקול הנאמן או הממונה גורעות נכסים מקופת הנשייה.

הסוגייה האמורה נדונה בבית המשפט השלום בחיפה, חדל"פ 38954-02-20 קובי זאב לירן נ' ג.ק, בפני כב' השופט א' צ'יזיק (פורסם בנבו), שם נקבע כי:

 

"בית המשפט נעתר לבקשות הנאמן… יש להורות על ביטול פעולות שאותן ביצע היחיד…לקבוע כי הינן חסרות תוקף."

תחילה, נדגיש כי הגורמים הממונים על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הנאמן והממונה, שמים דגש רב על התנהלותו ופעולותיו של חייב בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הן טרם פתיחת ההליך והן לאורכו.

דרישותיהם של הגורמים הממונים טרם פתיחת הליך חדלות הפירעון מתמקדים כיצד הגיע החייב למצב שאינו יכול לפרוע את חובותיו, אם עשה זאת בתום לב ומחוסר הבנה וידע כלכלי. או מאידך, מצבו הכלכלי נבע מתרמית, עבירות פליליות ויצירת חובות בידיעה ובחוסר תום לב.

בנוסף, כאשר החייב מצוי כבר בהליך, הגורמים הממונים מתמקדים בהתנהלותו השוטפת. כלומר, אם עומד הוא במסגרת הוצאות סבירה, אם הוא מגיש דוחות דו חודשיים כנדרש, אם לא יצר חובות חדשים תוך כדי ההליך וכיו"ב. כאן המקום להדגיש את חשיבותו של בחירת עורך דין למחיקת חובות או עורך דין לפשיטת רגל אשר בקיא בהדרכת החייב כיצד עליו להתנהל בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

בפסק הדין אותו אנו סוקרים, טרם הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים החייב ביצע מספר פעולות אשר "הדליקו" אצל הנאמן "נורה אדומה" כי החייב מבצע פעולות אשר גורעות נכסים מקופת הנשייה והן:

 

"היחיד רשם משכון ללא משכנתא ולכן הסתיר זאת מידיעת הנושים… ניסוח הסכם המכר הפריד בין החייב לאשתו למרות שהם נשואים… טרם הצו לפתיחת הליכים בוצעה העברה של 170,000  לקרוב משפחה."

 

כמו כן, החייב ביצע משכון לנכס בבעלותו ללא רישום משכנתא בטאבו ובכך קיום המשכון הוסתר מהנושים, החייב ניסח הסכם באופן שבו קיימת הפרדה חוצצת בינו לבין אשתו וזאת למרות שחולקים הם קורת גג משותפת. בנוסף, טרם פתיחת ההליך, בכוונת מכוון העביר החייב לקרוב משפחתו סכום של 170,000 ₪. לפיכך, כל הפעולות הללו העידו כי החייב ואשתו ניסו להבריח נכסים ולגרוע נכסים מקופת הנשייה טרם פתיחת הליך חדלות הפירעון ושיקום כלכלי. לכן, ממכלול כלל הנסיבות עליהן פירטנו קבע בית המשפט כי:

 

"יש לקבל את בקשת הנאמן לביטול הפעולות… להשיב לקופת הנשייה את 170,000 שניתנו לקרוב המשפחה…לבטל את רישום המשכון ולהשיב לקופת הנשייה את הסכום אשר נלקח בתמורה."

 

בית המשפט נעתר לבקשת הנאמן ומכוח סעיפים 220 ו- 221 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הורה לבטל את כלל הפעולות שביצע היחיד טרם פתיחת הליך חדלות הפירעון אשר לשיקולו גרעו נכסים מקופת הנשייה. יש לציין כי במקרים הללו היוועצות עם עורך דין לחדלות פירעון ושיקום כלכלי או עו"ד למחיקת חובות יכולים למנוע או לכל הפחות לצמצם את הנזק אשר נגרם לחייב ולהדריך אותו כיצד כדי וראוי לפעול.

לסיכום-

אנו למדים כי הגורמים הממונים רשאים להגיש בקשה לבית המשפט על ביטול פעולות של חייב, אף אם הם נעשו טרם פתיחת הליך חדלות הפירעון ושיקום כלכלי. לאחר בחינת כלל העובדות, אם מצא בית המשפט שאכן הפעולות נעשו בכדי לגרוע נכסים מקופת הנשייה רשאי הוא להורות על ביטולן.

בעניין זה חשוב להדגיש כי היוועצות עם עורך דין לחדלות פירעון בירושלים (כמובן שהמיקום הגיאוגרפי אינו קריטי וכל עורך דין לפשיטת רגל יכול לבחון את המקרה- עורך דין למחיקת חובות בירושלים, עורך דין פשיטת רגל בבית שמש ולמעשה כל עורך דין למחיקת חובות המתמחה בתחום).

 

להיוועצות ניתן ליצור קשר- 02-6307061                                                                                                                   

   בהצלחה!

דילוג לתוכן