ביטול פעולה הגורעת נכסים מקופת הנשייה

על שולחנו של בית המשפט הונחה סוגייה נפוצה בקרב חייבים אשר מתחילים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי והיא האם רשאי בית המשפט לבטל פעולות אשר לשיקול הנאמן או הממונה גורעות נכסים מקופת הנשייה. הסוגייה האמורה נדונה בבית המשפט השלום בחיפה, חדל"פ 38954-02-20 קובי זאב לירן נ' ג.ק, בפני כב' השופט א' צ'יזיק (פורסם בנבו), שם […]