קיצור תקופת חדלות פירעון

שאלה שחוזרת על עצמה פעמים רבות אצל חייבים הנמצאים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי היא האם ניתן לקצר את תקופת התשלומים אשר נקבעה להם במסגרת הצו לשיקום כלכלי על ידי תשלום חד פעמי. הסוגייה האמורה נדונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כערכאת ערעור, בפני כב' השופטת א' לושי עבודי, עחדל"פ 46695-12-22 אילן בקבה נ' הממונה […]