צוואה בפני רשות

אחד מסוגי הצוואות שניתן לערוך היא צוואה שמוגשת לאחר עריכתה לגורם רשמי של המדינה או שהיא נערכת על ידו או לפניו. 

גורם רשמי של המדינה יכול להיות הרשם לענייני ירושה, רשם אחר של בית משפט, שופט ואף נוטריון אזרחי. 

את הצוואה בפני רשות ניתן לערוך בשתי דרכים עיקריות-

1. כאשר עורך הצוואה מקריא את צוואתו בעל פה בפני נציג המדינה לפניו הוא בחר לערוך את הצוואה. במקרה כזה, נציג הרשות ירשום את דבריו של המצווה (המוריש) ולאחר שיסיים לרשמם, יקריא אותם בשפה שאותה מבין המצווה (כמובן שהמצווה ונציג הרשות מחויבים להבין האחד את השני באופן ישיר או באמצעות מתורגמן רשמי)  מחדש בפני המצווה ויוודא כי אלו הם אכן דבריו. 

2. כאשר עורך הצוואה (המוריש) מוסר את הצוואה בעצמו לידי נציג הרשות. 

דילוג לתוכן