צוואה בעדים

סעיף 20 לחוק הירושה קובע כי צוואה בעדים יכולה להיערך על ידי אדם (מצווה) ובנוכחות שני עדים שהוא קבע כי יהיו העדים לעריכת הצוואה שלו. 

העדים מכונים "עדי קיום" ותפקידם להוכיח את אמיתות הצוואה ואת הנסיבות בהן היא נערכה, ובעיקר להוכחת רצונו החופשי בעריכת הצוואה וכי הוא לא היה נתון להשפעות של גורמים אינטרסנטיים. 

בדומה לצוואה בכתב יד גם את הצוואה בעדים ניתן לערוך מבלי להסתייע בעורך דין ומטרת העדים לוודא כי הצוואה אכן נערכה ונחתמה על ידי המצווה. 

החוק קובע כי לא כל אדם יכול לשמש עד וישנם מספר תנאי סף לשם כך שעד ייחשב כעד כשר-

1. העד הוא מעל גיל 18. 

2. הוא נחשב ככשיר על פי דין ולא הוכרז כפסול דין.

3. הוא לא נחשב כנהנה בהוראות המפורטות בצוואה (וגם לא בן/ת זוגו). 

 

דילוג לתוכן