צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד היא צוואה הנערכת על ידי המצווה עצמו (האדם שמעוניין להורות על אופן חלוקת הנכסים שלו) וכשמה כן היא, מדובר על צוואה אשר כתובה בכתב ידו של המצווה. 

את הצוואה הזאת ניתן לערוך באופן עצמאי מבלי שיידרשו עדים לעריכתה ואף מבלי להשתמש בשירותיו של עורך דין לעריכת צוואות, וכך למעשה כמעט כל אדם יכול לערוך אותה מבלי להידרש להוצאות כלכליות כלשהן.

עם זאת, הקלות בה ניתן לערוך את הצוואה, מבלי להיזקק ולהיות מודעים לחוקים השונים, להוראות הדין הרלוונטיות ולפסיקת בתי המשפט בנושאים רלוונטיים, ובעיקר משום שאין צורך בעדים שיאשרו את מהימנות הצוואה ואת הנסיבות בה היא ניתנה, קל יחסית למי שמרגיש מקופח מהוראות הצוואה ולאופן חלוקת הרכוש המופיע בה, להתנגד לצוואה ולדרוש לשנותה באופן חלקי ואף לבטלה לחלוטין. 

למרות הקלות היחסית לערוך צוואה שכזאת, ישנם עדיין מספר כללים עליהם עורך צוואה בכתב יד להקפיד-

1. כל האמור בצוואה צריך להיות כתוב בכתב ידו של המצווה, ואסור להדפיס את הצוואה, או את חלקה, במחשב או במכונת כתיבה או בכל דרך אחרת מלבד כתב ידו של המצווה. 

2. הצוואה צריכה להיות כתובה הלכה למעשה על ידי המצווה עצמו ובכתב ידו, ואסור כי תהיה כתובה בכתב ידו של אדם אחר. 

3. הצוואה חייבת לכלול תאריך בו נערכה, וגם התאריך צריך להיות בכתב ידו של המצווה. 

4. הצוואה חייבת להיות חתומה על ידי המצווה עצמו (בכתב ידו). 

דילוג לתוכן