מנהל עיזבון

מנהל עיזבון הוא אדם המתמנה לנהל את העיזבון שהותיר אחריו אדם שהלך לעולמו, וזאת בעיקר כאשר יורשיו של המוריש אינו יכולים או מצליחים לחלק את נכסי העיזבון, או מה שנותר מהם (לדוגמא- לאחר תשלום חובות העיזבון). ישנן מספר מקרים בהם מתנהל מנהל עיזבון על נכסי מוריש- כאשר ישנם חילוקי דעות מהותיים בין היורשים המונעים את חלוקת העיזבון, חובות של העיזבון לגורמים שונים בהם צריך לטפל לפני חלוקת הכספים ועוד. 

מנהל העיזבון יכול להתמנות כמנהל עיזבון זמני או כמנהל עיזבון קבוע ותפקידיו, מלבד המטרה העיקרית שהיא חלוקת נכסי העיזבון בסופו של דבר, זה גם לשמור על נכסי העיזבון ועל זכויות היורשים המופיעים בו. 

מנהל העיזבון הוא בעל סמכויות נרחבות לבצע פעולות לשם מילוי תפקידו באופן מלא- לדוגמא, רשאי (ואף מחויב) לפעול לשם גילוי ואיתור נכסי העיזבון לשם חלוקתם (מדובר בעיקר בעיזבונות בעלי נכסים רבים, הן בארץ והן בחו"ל), לאתר את היורשים של המוריש, לשלם לנושים שהותיר אחריו המוריש מתוך נכסי העיזבון, לפעול למימוש זכויותיו המשפטיות של המוריש וגביית חובות המגיעים לו לטובת העיזבון, לנהל את נכסי העיזבון ועוד. 

לתפקיד של מנהל עיזבון יכולים להתמנות מספר גורמים- תאגיד, האפוטרופוס הכללי וברוב המקרים יתמנה אחד מהגורמים הבאים:

1. אדם שהמוריש ציין בצוואתו שיתמנה כמנהל עיזבון. 

2. מי שכל היורשים המוזכרים בצוואה או היורשים על פי דין מסכימים כי יתמנה כמנהל עיזבון. 

3. מי שהתמנה על ידי בית המשפט באין הסכמה בין היורשים על זהות מנהל העיזבון. 

דילוג לתוכן