התנגדות לצו קיום צוואה

לאחר שאדם נפטר ומתגלה כי השאיר אחריו צוואה, על יורשיו להגיש בקשה צו לקיום צוואתו לרשם לענייני ירושה. 

לאחר הגשת הבקשה מפורסמת בעיתונות וברשומות הודעה על הגשת הבקשה למתן צו לקיום צוואה, וזאת לשם מתן אפשרות לאנשים המעוניינים להתנגד לצוואה , להגיש את התנגדותם תוך 14 ימים (מיום פרסום על הבקשה למתן צו לקיום צוואה). 

את ההתנגדות למתן הצו לקיום צוואה יש להגיש (בתוספת תשלום אגרה), כמובן, לפני שהצו ניתן (אם כבר ניתן צו לקיום צוואה, ניתן להגיש בקשה אחרת לביטול הצו), ובהתקיים אחד מהמקרים הבאים:

1. נטען כי המנוח ערך צוואה מאוחרת לצוואה שבגינה הוגשה הבקשה למתן צו לקיום צוואה. 

2. הצוואה המבוקשת לא משקפת את רצונו האמיתי של המצווה או שקיימים בה פגמים. 

3. נטען כי הצוואה נערכה על ידי המצווה אולם הוא היה תחת השפעה בלתי הוגנת, כפייה או לחץ שהביאוהו לכדי עריכת צוואה שלא ביטאה את רצונו. 

4. אחד היורשים המופיעים בצוואה היה חלק ממעמד חתימת הצוואה או השתתף באופן כזה או אחר בעריכתה.

דילוג לתוכן