מהי פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל הוא הליך שייעודו העיקרי הוא למחוק חובות של מי שיצר חובות בתום לב והגיע למצב כלכלי בו לא יוכל לעמוד בתשלומים של אותם חובות. 

הליך פשיטת רגל מתנהל לפי הוראות פקודת פשיטת הרגל, התש"ם- 1980 שם נקבע כי ההליך מתחיל עם מתן צו לכינוס נכסיו של אדם לאחר שהגיש בקשה לפתיחת הליכי פשיטת רגל. כמו כן, קובעת הפקודה כי הליך פשיטת רגל יכול להתחיל גם על ידי בקשה לפתיחת הליכים שתוגש על ידי נושה של  אותו חייב, וזאת בעיקר אם מדובר בחייב שביצע הברחות נכסים ו/או בעל נכסים מהם רוצה החייב להיפרע בהליך. 

חשוב לציין כי הליכי פשיטת רגל מתנהלים רק לגבי הליכים שהתחילו לפני כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, אשר נכנס לתוקפו ביום 15.9.2019. 

למרות שישנם הליכים רבים אשר עדיין מתנהלים לפי החיקוק הקבוע בפקודת פשיטת הרגל, הרי שנקבע בפסיקה כי יש לפרש את הליכי פשיטת רגל לפי רוח הדברים הקבועים בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ובעיקר בכל מה שקשור לשיקומו הכלכלי של החייב.

דילוג לתוכן