מהו צו כינוס נכסים

הליך פשיטת רגל מתחיל עם הגשת בקשה למתן צו לכינוס נכסיו של חייב אשר נקלע לחובות שאינו יכול לשלם, ואשר מוגשת בדרך כלל על ידי עורך דין לפשיטת רגל בירושלים (אן בכל מקום אחר בארץ, כמובן). 

לאחר שהכונס הרשמי (כיום, עם כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון, מכונה "הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי") בוחן את הבקשה ומחליט כי היא הוגשה לפי התקנות והיא כוללת את כל המסמכים וההצהרות הנדרשות לניהול תקין של ההליך, ניתן צו לכינוס נכסיו של אותו חייב.

צו כינוס הנכסים מתחיל הלכה למעשה את הליך פשיטת רגל וקובע כי המנהל המיוחד בהליך "נכנס לנעלי החייב" וכי כל נכסי החייב יוקנו מאותו מועד לקופת הכינוס (זאת בנוסף להגנות המוקנות לחייב באותו מועד, וכמובן למחויבויות שיש לו מאותו רגע לשלם תשלום חודשי ולהתחיל לדווח דיווחים דו חודשיים).

דילוג לתוכן