לאחר כמה זמן ניתן הפטר בהליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל מיועד בעיקר להעניק לחייב בהליך הפטר מהחובות שיצר עד למועד מתן צו לכינוס נכסים שניתן בעניינו. 

עם זאת, פקודת פשיטת הרגל לא קובעת באופן מפורש כמה זמן יימשכו ההליכים, וכך למעשה קיימת אי וודאות של אותו חייב לגבי כמה זמן הוא עשוי להישאר בהליכים אלה. 

ככלל, לאחר שמסתיימים כל הבדיקות והחקירות שעורך המנהל המיוחד בהליך (כיום, לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי הוא מכונה "נאמן"), הוא קובע תכנית פירעון שבסיומה יוענק לחייב ההפטר המיוחל. עם זאת, אורך התקופה לא ברור לחלוטין עם פתיחת ההליכים ולא ידוע לאותו חייב כמה זמן עליו להישאר בהליך.

בניגוד לפקודת פשיטת הרגל, חוק חדלות פירעון קובע סד זמנים יחסית ברור למשך קיום ההליכים (כארבע שנים) ויש להניח כי בתי המשפט, במידה ויגיעו לפתחם ערעורים על תכניות פירעון ארוכות הרבה יותר בהליכי פשיטת רגל, עשויים להתחשב ברוח ההוראות העולות בחוק חדלות פירעון ולנסות להתאימן להוראות פקודת פשיטת הרגל. 

דילוג לתוכן