האם ניתן לצאת לחו"ל במהלך פשיטת רגל

אחת מההגבלות המשמעותיות ביותר לגבי חייב שהתחיל בהליכי פשיטת רגל, הוא עיכוב היציאה לגביו שמתקבל עם מתן צו הכינוס (או קודם לכן, אם הוגשה בקשה מתאימה על ידי נושיו קודם לכן). 

הסיבה העיקרית שמוטל צו עיכוב יציאה הוא לשם כך שאותו חייב לא ינצל את ההליך לשם קבלת הגנה מהנושים שלו ויימלט לחו"ל במהלך ההליך, וכך יכשיל למעשה את היכולת של הנושים להיפרע ממנו, ואפילו אם מדובר בפירעון חלקי בלבד. 

עם זאת, חשוב להדגיש כי עיכוב היציאה עצמו אינו הליך עונשי וכי לא מדובר בהגבלה המיועדת "לנקום" בחייב על כך שהסתבך בחובות, ולפיכך מאפשר בית המשפט לחייבים המצויים בהליכי פשיטת רגל לצאת מן הארץ גם במהלך ההליכים, אולם זאת רק במקרים מיוחדים ובנסיבות ספציפיות. 

המקרים בהם ניתן לקבל את ביטולו של עיכוב היציאה הם בעיקר במקרים רפואיים המצריכים את יציאתו של האדם לחו"ל לשם קבלת טיפול רפואי, או שמחות משפחתיות מדרגה ראשונה. 

לעיתים, ניתן אף לקבל ביטול זמני של עיכוב היציאה כאשר מדובר ביציאה מהארץ כחלק מעבודתו של החייב לאחר קבלת אישורים מסודרים מהעסיק כי יציאה מהארץ דרושה לביצוע עבודתו השוטפת של אותו חייב. 

עוד חשוב להדגיש כי גם אם ניתן אישור שכזה, הרי שנדרשות ערבויות משמעותיות להבטחת חזרתו של החייב לארץ, ובכלל זה חתימה של ערבים שיבטיחו את החזרה האמורה לארץ. 

דילוג לתוכן