שינוי צו לשיקום כלכלי על דרך הקדמת התשלומים

פסק הדין שלפנינו, עוסק בחייב, המיוצג על ידי עורך דין לפשיטת רגל (בעבר כונה עורך דין המתמחה בתחום החדלות פירעון כ- עורך דין לפשיטת רגל") ומצוי בהליך חדלות פירעון בו נקבעה לו בצו לשיקום כלכלי תכנית פירעון של 24 תשלומים חודשיים עד לקבלת ההפטר החלוט.

ב"כ החייב, עורך דין למחיקת חובות, הגיש עתירה לבית המשפט המחוזי, בה ביקש מבית המשפט לאפשר לחייב הקדמת התשלומים באמצעות תשלום חד פעמי, וציין כי הוא עומד בתנאיו של סעיף 170 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח-2018 (להלן: "החוק").

סעיף זה מגדיר בין היתר, את התנאים בהם בית המשפט, רשאי לשנות את הצו לשיקום כלכלי ולקצר את תקופת התשלומים, והכל בתנאים והנסיבות הספציפיים של כל מקרה. 

התנאים הרלוונטיים לעניינו הם:

  1. נסיבות אישיות מיוחדות המצדיקות את קיצור תקופת התשלומים.
  2. הסכמה עקרונית של הנושים לקיצור תקופת התשלומים.
  3. הכספים שישמשו לצורך התשלום לקיצור תקופת התשלומים, לא יהיו מכספי קופת הנשייה.

החייב טען באמצעות עורך- דינו שכאמור, מתמחה בהליכי פשיטת רגל והליכי חדלות פירעון, כי החייב עומד בכל התנאים המופיעים בסעיף 170 לחוק.

 עורך הדין ציין כי החייב סיים הליך שיקום פלילי במסגרתו אף נגמל מסמים קשים, ובכך למעשה מתקיימות נסיבות אישיות מיוחדות המצדיקות את קיצור תקופת התשלומים.

עוד הוסיף  ב"כ החייב כי קיימת הסכמה עקרונית הן של הנאמן והן של הנושים לקיצור תקופת התשלומים וכי חמיו של החייב הוא זה שאמור לתת לחייב את הכסף לצורך סגירת החוב כולו ולכן הכסף אינו מגיע מקופת הנשייה אלא מצד ג'.

למרות כל האמור, דחה בית המשפט המחוזי את העתירה, ולפיכך הגיש החייב עתירה לבית המשפט העליון.

כבוד השופטת נועה גרוסמן הפכה את החלטת בית המשפט המחוזי וציינה כי:

"ברגיל ערכאת הערעור אינה מתערבת בשיקול דעתה של החלטה קמא, אולם כאן אני מוצאת כי לא הוענק המשקל הראוי לאלמנט העיקרי והוא פירעון תכנית הפירעון ע"י צד ג' ולא מנכסי היחיד עצמו".

השופטת מוסיפה וקובעת כי החליטה לאשר את בקשת החייב לאור העובדה שהנושים הביעו הסכמה לקיצור תקופת התשלומים, ולאור העובדה שקיצור התקופה צפויה להטיב הן עם הנושים שיקבלו את כספם מוקדם יותר, והן עם החייב שיקדים לפתוח בדרך חדשה.

כאמור, השופטת נותנת משקל רב לעובדה שמקור הכסף לפירעון המוקדם הוא חיצוני, דהיינו מחמיו של החייב אך מוסיפה כי על בית המשפט לשאול:

"…האם היחיד ראוי לכך שתקוצר דרכו כדי שיוכל לפתוח בדרך חדשה…?"

אחד מתפקידיו העיקריים של עורך דין לחדלות פירעון (כאמור, מכונה לעיתים עורך דין למחיקת חובות או עורך דין לפשיטת רגל), הוא להדריך את החייב ולוודא כי החייב פועל בתום לב, משתף פעולה עם הנאמן, ומשלם את הסכום שנקבע לו במועד, כך יוכל החייב בבוא היום, להצטייר "כראוי" בפני בית המשפט.

לסיכום-

כאשר חייב מעוניין לשנות את הצו לשיקום כלכלי ולקצר את תקופת התשלומים, עליו לפנות לבית המשפט ולהוכיח כי הנסיבות בהן הוא מצוי מצדיקות זאת וכי קיצור התשלומים יטיב עם הנושים וכמובן עליו להוכיח כי מקור הכספים הוא ממקורות זרים וחיצוניים להליך חדלות הפירעון ואינם ממקורותיו של החייב עצמו.

בהצלחה!

דילוג לתוכן