קיצור תקופת חדלות פירעון

שאלה שחוזרת על עצמה פעמים רבות אצל חייבים הנמצאים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי היא האם ניתן לקצר את תקופת התשלומים אשר נקבעה להם במסגרת הצו לשיקום כלכלי על ידי תשלום חד פעמי.

הסוגייה האמורה נדונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כערכאת ערעור, בפני כב' השופטת א' לושי עבודי, עחדל"פ 46695-12-22 אילן בקבה נ' הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, בו נשאלה השאלה:

"האם החייב יכול לשלם תשלום חד פעמי ובכך לקצר או לסיים את תקופת התשלומים אשר נקבעה לו בצו לשיקום כלכלי".

עורך דין חדלות פירעון

בפסק הדין שפורסם ביום 26/11/2023, קבע בית המשפט כי הוא דוחה את בקשתו של המערער (החייב) לקיצור תקופת התשלומים שנקבעה בעניינו, בשל הסיבות הבאות, כמפורט:

"לבית המשפט של חדלות פירעון שיקול דעת רחב…בזכות מומחיותו בתחום…ורק בהתקיימותם של נסיבות חריגות תתאפשר קיצור תקופת התשלומים"

ראשית, כאשר חייב מבקש מעורך דין לפשיטת רגל או עו"ד למחיקת חובות להחל בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מגישים הם בקשה לפתיחת הליכים. לאחר קבלת הצו ובחינת מכלול הנסיבות והנתונים של החייב, קובע הממונה את גובה התשלום החודשי שישלם היחיד בתקופת הביניים עד למועד הדיון בצו לשיקום כלכלי.

שנית, סעיף 170 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מאפשר לחייב בהליך חדלות פירעון להגיש בקשה לשינוי משך תקופת השיקום הכלכלי ולהוון את גובה התשלומים שנקבעו לו בצו לשיקום כלכלי. עם זאת, וכפי שציין בית המשפט, הפרקטיקה הנוהגת היא שבית המשפט יאפשר קיצור תקופת השיקום הכלכלי בנסיבות מיוחדות ולפי שיקול דעת של בית המשפט.

כפי בציינו קודם, בית המשפט משאיר בידיו את שיקול הדעת והסמכות לעשות כן. לכן, חשוב להדגיש כי היוועצות עם עורך דין לפשיטת רגל או עורך דין למחיקת חובות יכולים להציג את מכלול הנסיבות של החייב בצורה שתשכנע את בית המשפט כי הנסיבות האמורות מתקיימות בתיק הספציפי הזה.

בתיק שבכותרת, בית המשפט קבע כי לא מדובר במקרה חריג, מהסיבות הבאות:

"בית המשפט שוקל סיבות אישיות… טרם הליך חדלות הפירעון ובמשך ההליך עצמו"

 

הסיבות האישיות אותן שוקל בית המשפט מתבטאות בדרך יצירת החובות של החייב, יצירת חובות חדשים תוך כדי הליך חדלות הפירעון, המצב הכלכלי של התא המשפחתי, הכנסותיו והוצאותיו של החייב וכן התנהלותו השוטפת בהליך חדלות הפירעון. במקרה האמור, בית המשפט קבע כי אין לקצר את תקופת התשלומים כי לא מתקיימים סיבות אישיות חריגות. יתרה מזאת, בית המשפט רואה בפרק הזמן שנקבע על החייב לשלם חשיבות גדולה כי:

"תקופת התשלומים מהווה חלק חשוב מהליך שיקום הכלכלי של החייב"

 

עד שנת 2018 הליכי פשיטת רגל הוסדרו על ידי פקודת פשיטת הרגל (שכידוע בוטלה עם כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון). בניגוד לפקודת פשיטת הרגל שלא קבעה פרק זמן ספציפי לסיום הליכי פשיטת הרגל ולכן ההליכים נמשכו שנים רבות, חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי קבע כי משך התשלומים שיוטלו על החייב לא יעלו על תקופה של ארבע שנים, אלא בנסיבות מיוחדות. לכן, בית המשפט רואה בתקופה זו את השיקום הכלכלי שעובר החייב ולא יאפשר את קיצורה בנקל. עם זאת, ישנם עוד מקרים בהם בית המשפט יאפשר את קיצור תקופת תשלומים באמצעות תשלום חד פעמי ובהם:

"כאשר יש גילוי עובדות חדשות…המקור לתשלום אינו מנכסי קופת הנשייה…שינוי נסיבות"

על פי חוק חדלות פירעון ההליך נמשך כ- 4 שנים, אולם כמובן שהדבר תלוי בגובה החובות, התנהלותו של החייב וכן הלאה. במהלך הזמן בו החייב שרוי בהליך, ישנם סיכויים כי הנתונים של החייב ישתנו. לצורך הדוגמא, מקום עבודת היחיד משתנה, התא המשפחתי גדל, המצב הבריאותי משתנה וכיו"ב. לכן, בהתקיימות שינוי נסיבות יכול החייב, לרוב, לבקש מבית המשפט בעזרת עורך דין לחדלות פירעון או עורך דין לפשיטת רגל לקצר את תקופת התשלומים באמצעות תשלום חד פעמי.

לסיכום –

אנו למדים כי בצו לשיקום כלכלי נקבע לחייב צו תשלומים לפרק זמן מסוים. אולם, בית המשפט רואה בפרק הזמן את הדרך שצריך לעבור החייב לשיקומו הכלכלי ולכן לא יאשר בנקל בקשה לקיצור תשלומים או תשלום חד פעמי. עם זאת, כאשר מדובר במקרים מיוחדים או חלים שינויים בנסיבות החייב, יכול בית המשפט להורות על קיצור התשלומים ו/או תשלום חד פעמי.

בעניין זה חשוב להדגיש כי היוועצות עם עורך דין לחדלות פירעון בירושלים (כמובן שהמיקום הגיאוגרפי אינו קריטי וכל עורך דין לפשיטת רגל יכול לבחון את המקרה- עורך דין למחיקת חובות בירושלים, עורך דין פשיטת רגל בבית שמש ולמעשה כל עורך דין למחיקת חובות המתמחה בתחום).

להיוועצות ניתן ליצור קשר- 02-6307061
בהצלחה!

דילוג לתוכן