מתן הפטר בחוב מזונות וקנסות

סוגייה מעניינת התגלגלה לפתחה של לשכת ההוצאה לפועל, אשר חוזרת על עצמה פעמים רבות אצל חייבים המעוניינים לפתוח בהליך חדלות פירעון. כמו כן, הסוגייה דנה בשאלה האם ניתן לקבל בנסיבות מיוחדות, הפטר מן החובות שאינם ברי הפטר לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

הסוגייה האמורה נדונה בלשכת ההוצאה לפועל בחיפה, בפני כב' הרשמת אפרת אזולאי, שם נשאלה השאלה:

"האם יש לקבל את בקשת החייב וליתן מתן הפטר בהתאם להוראות סעיף 167 לחוק חדלות פירעון."

בפסק הדין שהתפרסם ביום 12/11/2023 נקבע כי החייב יקבל הפטר לאלתר על חלק מהחובות האמורים שאינם ברי הפטר וזאת בשל הסיבות הבאות, כמפורט להלן:

 

"היחיד אדם מבוגר… אין ביכולותיו להתפרנס… התנהל בעניינו הליך פשיטת רגל לפני כ- 10 שנים"

 

כאמור, החייב אדם מבוגר אשר אין לו כל יכולת להתפרנס והוא מתקיים מקצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי. כמו כן, בעברו היה מצוי בהליך פשיטת רגל וככל הנראה יוצג על ידי עורך דין לפשיטת רגל אשר נקרא כיום עו"ד לחדלות פירעון ושיקום כלכלי. בהליך האמור, קיבל היחיד הפטר מהחובות שהינם ברי הפטר. עם זאת, החובות לתשלום דמי המזונות ולמרכז גביית קנסות נותרו בעינם, מכאן נובעת בקשתו של היחיד למתן הפטר על החובות הללו. כמו כן, בעניין חוב המזונות קבעה הרשמת כי:

 

"יש מקום להורות על מתן הפטר מכוח סעיף 167(א)  לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי"

 

מכוח סעיף 167(א) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ובהוכחת התנאים אשר יעידו כי כושר השתכרותו של היחיד אינו עולה על דמי מחייתו, דהיינו אין בבעלותו נכסים בעלי ערך הניתנים למימוש, מצבו הכלכלי רעוע, לא יכול להיווצר שינוי בעתיד הקרוב ואין תמיכה כלכלית. אז יהיה ניתן, ברוב המקרים, לקבל הפטר לאלתר מבית המשפט גם לחובות שאינם ברי הפטר. לפיכך, החייב קיבל הפטר לאלתר מתשלום המזונות. אולם, בעניין החוב בגין הקנסות, קבעה הרשמת כמפורט:

 

"חוב הקנסות אינו בר הפטר…בהתאם לסעיף 175(א)(1) החוב הינו תשלום עונשי"

 

כפי שצוין בראשית המאמר, החייב קיבל הפטר על חלק מחובותיו, אך בעניין החוב שנוצר מהקנסות, קבעה הרשמת כי החייב לא יקבל הפטר לאלתר וזאת מכוח סעיף 175(א)(1) אשר על פיו חוב כספי שהומר לתשלום עונשי אינו בר הפטר. כמו כן, כדאי להדגיש כי הצגת הנסיבות לבית המשפט או להוצאה לפועל על ידי עורך דין למחיקת חובות או עו"ד לחדלות פירעון חשובה ביותר ויכולה לשנות את האמור.

לסיכום-

אנו למדים כי בשעה שבית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל דנים בסוגייה של מתן הפטר לחייב, אזי הם מבדילים ומפרידים בין חובות ברי הפטר לחובות שאינם ברי הפטר. לחובות שאינם ברי הפטר, לצורך הדוגמא, חובות לרשויות המדינה, חוב מזונות, קנסות וכיו"ב. יש משקל מיוחד, אשר רק בנסיבות מיוחדות ומחמירות ניתן לקבל מהם הפטר.

בעניין זה חשוב להדגיש כי היוועצות עם עורך דין לחדלות פירעון בירושלים (כמובן שהמיקום הגיאוגרפי אינו קריטי וכל עורך דין לפשיטת רגל יכול לבחון את המקרה- עורך דין למחיקת חובות בירושלים, עורך דין פשיטת רגל בבית שמש ולמעשה כל עורך דין למחיקת חובות המתמחה בתחום).

להיוועצות ניתן ליצור קשר- 02-6307061

בהצלחה!

 

דילוג לתוכן