הסדר נושים כאשר החייב מתגורר בחו"ל

שאלה שחוזרת על עצמה פעמים רבות אצל חייבים המעוניינים לפתוח בהליך חדלות פירעון או הליך פשיטת רגל היא האם ניתן לנהל הליך חדלות פירעון או הסדר נושים אפקטיבי לחייב אשר לא מתגורר בישראל ואין בבעלותו נכסים בעלי ערך בארץ.

הסוגייה האמורה נדונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כערכאת ערעור, בפני כב' השופטת א' לושי עבודי עחדל"פ 46063-10-22 ערן כהן נ' הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ובו נשאלה השאלה: 

"האם ניתן לנהל הליך חדלות פירעון או הסדר נושים ב"שלט רחוק"

עורך דין חדלות פירעון

בפסק הדין שפורסם ביום 22/10/23, קבע בית המשפט כי הוא דוחה את בקשתו של המערער (החייב) למתן צו עיכוב הליכים בעניינו, בשל הסיבות הבאות, כמפורט להלן:

 

"קיומו של טעם סביר לאי התייצבות המערער נתון לשיקול בית המשפט…המערער לא מסר טעם סביר לאי התייצבותו"

 

החייב לא התייצב לדיון בערעור מפני שאינו מתגורר בארץ. אולם, ולמרות האמור, בית המשפט לא קיבל את סיבת אי התייצבותו של המערער בשל העובדה כי מתגורר בחו"ל ולא ראה זאת כסיבה מספקת ומוצדקת  להיעדר מהדיון, במיוחד בשל זאת כי המערער הוא אשר ביקש לקיים את הדיון, בו נקבע כי:

 

"אם ליחיד אין כל זיקה לישראל, לא ניתן לנהל בעניינו הליך חדלות פירעון באופן אפקטיבי, בין אם מדובר בהליך חדלות פירעון או מדובר בבקשה להסדר נושים…"

 

סיבה נוספת לדחיית ערעורו של החייב היא כי לשיטת בית המשפט, במקרים בהם לחייב אין כל זיקה לישראל, כלומר החייב אינו מנהל בישראל את אורח חייו, אינו נוכח פיזית במדינה ואין בבעלותו נכסים בעלי ערך המצויים בתחומי מדינת ישראל, אזי כי מכלול הנסיבות מעיד על סיכוי גבוה להתקיימות מחדלים בהליך שעשויים להוביל להליך לא אפקטיבי אשר לא ימצה את מטרת העל של חוק חדלות פירעון. עוד נקבע בפסק הדין:

 

"אם ליחיד אין כל זיקה לישראל, לא ניתן לנהל בעניינו הליך חדלות פירעון באופן אפקטיבי, בין אם מדובר בהליך חדלות פירעון או מדובר בבקשה להסדר נושים…"

 

עם זאת, בית המשפט נותן משקל רב ומבחין בין מקרים בהם נושה מגיש בקשה למתן צו לפתיחת הליכים כנגד החייב, לבין מקרה בו הבקשה מוגשת על ידי היחיד עצמו:

 

"נוכחות החייב בהסדר נושים קריטית…יש להבחין בין מקרים בהם הנושה מגיש בקשה למתן צו לפתיחת הליכים לבין נושה…"

 

בנסיבות המקרה המתוארות בפסק הדין, המערער (החייב) אשר הגיש בקשה להסדר נושים, מתגורר בסין ובהיעדר יכולותיהם של הממונה והנושים לבדוק באופן ראוי את נסיבות יצירת החובות, הכנסותיו ונכסיו של החייב בצורה שקופה, בקשתו נדחתה. מכאן, ניתן להבין את החשיבות של בחירת עורך דין למחיקת חובות או עורך דין לפשיטת רגל אשר יבחן את האירוע בכללותו ויחליט כיצד כדאי וראוי לפעול.

 

לסיכום –

אנו למדים כי בית המשפט נוטה לדחות בקשות למתן צו פתיחת הליכים או הסדר נושים של חייב המתגורר בחו"ל ואין לו כל זיקה לישראל מהסיבות שפורטו כאמור. אולם, במקרים בהם הבקשה מוגשת על ידי  נושה אזי בית המשפט ישקול את מכלול הדברים בצורה שונה ונטייתו, ככל הנראה, תהיה להשיב בחיוב לבקשה למתן צו לפתיחת הליכים.

בעניין זה חשוב להדגיש כי היוועצות עם עורך דין לחדלות פירעון בירושלים (כמובן שהמיקום הגיאוגרפי אינו קריטי וכל עורך דין לפשיטת רגל יכול לבחון את המקרה- עורך דין למחיקת חובות בירושלים, עורך דין פשיטת רגל בבית שמש ולמעשה כל עורך דין למחיקת חובות המתמחה בתחום).                                                                                                    בהצלחה!

 

דילוג לתוכן