ביטול הענקה של דירת מגורים בהליך חדלות פירעון

שאלה מעניינת ביותר בתחום חדלות פירעון ופשיטת רגל נדונה לאחרונה בבית המשפט השלום בבאר שבע בפני כב' השופט ע' כפכפי, בחדל"פ 54828-03-20 ראול איסק שוך נ' הממונה על הליכי חדלות פירעון (פורסם בנבו).

בפסק הדין שהתפרסם ביום 24/09/2023 קבע בית המשפט כי הוא דוחה את בקשת הנאמן בתיק לביטול הענקת זכויותיו של היחיד בהליך בשל הסיבות שצוינו שם:

"… המחלוקת היא לקיומם של שני התנאים הנוספים בסעיף 220(א) לחוק חדלות פירעון… סעיף 220(ב) קובע חזקה לכאורה כי החייב היה בחדלות פירעון לגבי פעולה בתוך התקופה, אלא אם הוכח אחרת".

 כמו כן, קבע בית המשפט כי המשיבה בתיק אשר יוצגה ככל הנראה על ידי עורך דין למחיקת חובות (מחבר המאמר הוא עורך דין לפשיטת רגל בירושלים והסביבה- מעלה אדומים, מודיעין, בית שמש) , גרושתו של היחיד שנטען כנגדה כי יש לבטל את הענקת הזכויות של הדירה שהעניק לה לכאורה היחיד, הצליחה להוכיח כי היחיד לא היה חדל פירעון בעת הסכם הגירושין:

 "עלה בידי המשיבה לסתור את החזקה כי החייב היה חדל פירעון בעת הסכם הגירושין. בעת הגירושין החייב לא היה במצב של חדלות פירעון, אלא נקלע אליו לאחר מכן…"

 בנוסף, הצליחה להוכיח המשיבה כי הדירה עברה אליה בתמורה לכך כי כל נטל גידול הילדים ייפול על כתפיה הצנומות:

"המשיבה הוכיחה כי הוויתור של החייב היה כנגד תמורה בת ערך. ניתן לראות בהסכם הגירושין והאיזונים בו כתמורה בת ערך בגין וויתור החייב על חלקו בדירה… לא נסתרו טענות המשיבה לסיבה בגינה פנתה להליך פירוד לאחר כשלוש עשרה שנות נישואין, ואין חולק כי מדובר בפרידה אמיתית..."

 לסיכום, אנו למדים כי בית המשפט בבואו לדון בשאלה הרת גורל כגון שאלה זו של ביטול הענקה דן באריכות בהתקיימותם של התנאים המצטברים בסעיף 220 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ולא בנקל יאשר ביטול הענקה של נכסים, בוודאי ובוודאי כאשר מדובר בדירות מגורים.

בעניין זה חשוב להדגיש כי היוועצות עם עורך דין לחדלות פירעון בירושלים (כמובן שהמיקום הגיאוגרפי אינו חשוב וכל עורך דין לפשיטת רגל יכול לבחון את המקרה- עורך דין למחיקת חובות בירושלים, עורך דין פשיטת רגל בבית שמש וכו').

דילוג לתוכן