ביטול הליכי חדלות פירעון בשל יצירת חובות שלא בתום לב

"חסד של המחוקק", "קרש הצלה" "הטבה" אלו מקצת הכינויים בהם בחר בית המשפט, לאורך השנים לכנות את הליכי חדלות הפירעון (הליך פשיטת רגל, כפי שכונה בעבר).

כידוע להליך חדלות הפירעון יש שתי מטרות מרכזיות:

האחת, הגנה על זכויות הקניין של הנושים וחלוקה שוויונית של נכסי החייב בין הנושים והשנייה היא מתן אפשרות למי שנקלע בתום לב לחובות, לפתוח דף חדש בחייו (לא בכדי החוק נקרא "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי").

אך מה קורה כאשר נסיבות יצירת החובות אינן מצביעות על יצירתם בתום לב?

פסק דין מעניין מאוד המתאר חוסר תום לב מובהק ביצירת החובות הוא פסק הדין שלפנינו.

החייב אשר יוצג ע"י עורך דין לחדלות פירעון, עבד בעצמו כעו"ד לחדלות פירעון, וייצג במשך שנים לקוחות רבים שהיו מצויים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון.

 בהמשך, לקוחות רבים הפסיקו להשתמש בשירותיו של החייב כעורך דין למחיקת חובות וכתוצאה מכך הוא נקלע לחובות, קשיים כלכליים ותזרימיים וחשבונות הבנק שלו הוגבלו.

במסגרת תפקידו, מעל החייב באמונם של חלק מלקוחותיו והוא אף הורשע בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין בעבירות חמורות של שליחת יד בכספי לקוח, לפיכך רישיונו נשלל ממנו עד לשנת 2036.

בנוסף התקיים כנגדו הליך פלילי, במהלכו הוא הורשע בעבירה של גניבה בידי מורשה ובגינו ריצה שנת מאסר.

בשנת 2016 הוגשה בקשת נושה למתן צו כינוס ולהכרזה על פשיטת רגל כנגד אותו עורך דין.

הנאמן שליווה את התיק הצביע על התנהלות בעייתית של החייב לרבות אי הגשת דוחות ומסמכים נלווים במועד, הסתרת הכנסות, ופיגורים בתשלומים לקופת הנשייה.

בפסק הדין ציין השופט כי :

 "כניסה להליך חדלות פירעון באמצעות יצירת חובות שלא בתום לב, בנסיבות של זלזול בנושים או בהפרת ההגינות כלפיהם, תצדיק דחיית בקשתו של יחיד להיכנס להליך חדלות הפירעון ותצדיק גם ביטולו של ההליך כולו, אם נתברר למפרע שכך נהג". (ע"א 6892/18 עמוס אמיר רפאל נ' עו"ד יעקב זיסמן – מנהל מיוחד(

חשוב להדגיש כי  הפסיקה קבעה כי תום ליבו של החייב ייבחן על פני כל שלבי ההליך הן בתקופה הקודמת להגשת הבקשה לכינוס הנכסים (בעת יצירת החובות) , והן ביחס להתנהגות החייב במהלך הליך פשיטת הרגל.

 

לאור האמור, החליט השופט לבטל את הליך פשיטת הרגל של החייב, הן מחמת אופן יצירת החובות והן מחמת ניצולו של ההליך לרעה וקבע כי :

"בית המשפט לא יושיט ידו לחייב שהוציא מנושיו כספים במרמה ובטענות שווא, או שחובותיו נוצרו בעסקי סרק או תוך זלזול בנושיו…"

 

לסיכום-

חשיבות עורך דין לחדלות פירעון, או כמו שכונה בעבר עורך דין לפשיטת רגל או עורך דין למחיקת חובות, היא בכך, בין היתר, שיבחן את נסיבות המקרה עוד לפני הגשת הבקשה למתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון וינסה ככל הניתן להכין את הבקשה שתתאים להוראות החוק והפסיקה ו/או יבוא בדין ודברים עם נציגי הממונה על הליכי חדלות הפירעון לשם הבהרת שאלות ונושאים העשויים להקשות על מתן הצו.

 

דילוג לתוכן