ביטול הליך חדלות פירעון בשל מחדלים בהליך ונסיבות יצירת החובות

פסק דין מעניין הממחיש את חשיבותה של התנהלות בתום לב בטרם יצירת החובות ובטרם יגיש עו"ד לפשיטת רגל( או עורך דין למחיקת חובות, כפי שמכונה לעיתים קרובות) את הבקשה למתן צו הליכי חדלות פירעון (מה שכונה בעבר צו כינוס בהליכי פשיטת רגל) וחשיבותה של התנהלות ללא רבב במהלך הליך חדלות פירעון) הליך פשיטת רגל (הוא פסק דינה של כבוד השופטת נסרין אסכנדר- מוסא שניתן לא מכבר.
פסק הדין עוסק ב אדם שלגביו המליצו הנאמן והממונה, על ביטול הליך חדלות הפירעון שלו, וזאת הן בשל נסיבות יצירת החובות הנגועות בחוסר תום לב והן בשל חוסר שיתוף פעולה של היחיד בהליך שהתבטא במספר מחדלים אשר מנעו מבעלי התפקיד להתחקות אחר התנהלותו הכלכלית של אותו אדם לרבות אי המצאת מסמכים מהותיים שנדרשו על פי חוק ואי ה גשת דוחות במועד, ומחדלים נוספים.

בפסק הדין, מקדימה השופטת ומדגישה את חשיבותה של התנהלות ב תום לב, הן במהלך הליך חדלות הפירעון) שבטרם שינוי החוק בשנת 2018 כונה "פשיטת רגל" או בשפת העם "הליך מחיקת חובות"( אך גם במהלך תהליך יצירת החובות, בזמן שקדם והוביל להליך חדלות הפירעון.
השופטת מציגה בין היתר, דוגמאות המתארות כיצד בתי המשפט השונים, בפסקי דין רבים, עומדים על חשיבותה של התנהלות בתום לב, ומרחיבים את תחולתו של עקרון תום הלב גם על השלב של יצירת החובות בטרם נקיטת הליכי חדלות פירעון:
דוגמא אחת מציגה את דבריו של השופט ד' מינץ בפסק דין 3542/21 מאיה אסתר ברק נ' אלעד קורן לפיהם:

"… תום הלב הנדרש מתפרׂש גם על שלב יצירת החובות וגם על שלב הליכי הכינוס ובמשך כל הליך פשיטת הרגל…" .

דוגמא נוספת הממחישה את חשיבותו של תום הלב גם בטרם הגשת בקשה לבית המשפט לקבלת צו לחדלות פירעון לקוחה מפ"ד ע"א 893/21 אברהם נ' יניב אינסל – המנהל המיוחד, בו נאמר כי:

"… על בעלי התפקיד ועל בית המשפט מוטלת אחריות רבה לוודא שהחייב לא ינצל את מתן החסד לרעה, ו"אין כל הצדקה לתת 'קרש
הצלה' לחייב אשר בא לבית-המשפט בידיים שאינן נקיות, ואין כל הצדקה לפגוע בנושים כדי לסייע למי שנהג בחוסר הגינות ובחוסר יושר".

יחד עם זאת, השופטת מציינת שלמרות שהיחיד פעל בחוסר תום לב בכל הנוגע ליצירת חובותיו, לא מן הנמנע שהייתה שוקלת לקבוע תוכנית שיקום בעניינו של היחיד, ככל והוא היה מוכיח התנהלות ללא רבב בהליך עצמו, ככל והיה עומד בדרישות ההליך כלשונם, והיה מעיד על עצמו כמי שמועניין באמת ובתמים בשיקום כלכלי אמיתי.
לסיכום, מפסק דין זה אנו למדים הן על חשיבותה של התנהלות תקינה, שיתוף פעולה עם הנאמן והגשת מסמכים כדין והן על חשיבות תפקידו של עורך דין חדלות פירעון (ובשמו הנפוץ יותר- עורך דין פשיטת רגל), היכול לייעץ ולכוון את הלקוחות ולהסביר להם על חשיבותה של התנהלות בתום
לב, במהלך הליך חדלות הפירעון.
יובהר כי הליך מחיקת חובות, שבדרך כלל כולל הליך חדלות פירעון / פשיטת רגל או הליך הסדר נושים, מנוהל על ידי עורך דין המתמחה בתחום ועם זאת להתנהלות של החייבים עצמם ישנה חשיבות גדולה ואם הם ינקטו בפעולות העשויות להיחשב כפעולות אסורות על פי חוק חדלות פירעון
(העדפת נושים, חוסר שיתוף פעולה, אי ביצוע תשלומים חודשיים וכו'), הרי שההליך עשוי להתבטל ואותו חייב יהיה חשוף בפני הליכי גבייה בהוצאה לפועל.
בהצלחה!

דילוג לתוכן