חוב הנובע מעבירה פלילית

מחלוקת מעניינת ביותר בתחום החדלות פירעון ופשיטת רגל נדונה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בשבתו כבית המשפט לערעורים על ערכאה ...
להמשך קריאה

הענקת הפטר לאלתר בשל מצב בריאותי

סוגייה מעניינת התגלגלה אל פתחו של בית המשפט השלום בירושלים והיא האם להעניק הפטר לאלתר לחייב בשל נסיבותיו הבריאותיות או ...
להמשך קריאה

ביטול צו לפתיחת הליכים

במאמר שלפנינו נסקור בקצרה מקרה נפוץ המתרחש אצל חייבים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי והוא ביטול הצו לפתיחת הליכים שניתן ...
להמשך קריאה

הסדר נושים בהליכי חדלות פירעון / פשיטת רגל

במאמר שלפנינו נסקור בקצרה את השאלה אשר חוזרת על עצמה לעיתים תכופות אצל חייבים הנמצאים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי ...
להמשך קריאה

ביטול פעולה הגורעת נכסים מקופת הנשייה

על שולחנו של בית המשפט הונחה סוגייה נפוצה בקרב חייבים אשר מתחילים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי והיא האם רשאי ...
להמשך קריאה

קיצור תקופת חדלות פירעון

שאלה שחוזרת על עצמה פעמים רבות אצל חייבים הנמצאים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי היא האם ניתן לקצר את תקופת ...
להמשך קריאה

הברחת נכסים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי

במאמר זה נסקור בקצרה את סוגיית הברחת הנכסים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ומה הם הרכיבים שעל הנאמן להוכיח ולהציג ...
להמשך קריאה

מתן הפטר בחוב מזונות וקנסות

סוגייה מעניינת התגלגלה לפתחה של לשכת ההוצאה לפועל, אשר חוזרת על עצמה פעמים רבות אצל חייבים המעוניינים לפתוח בהליך חדלות ...
להמשך קריאה

הסדר נושים כאשר החייב מתגורר בחו"ל

שאלה שחוזרת על עצמה פעמים רבות אצל חייבים המעוניינים לפתוח בהליך חדלות פירעון או הליך פשיטת רגל היא האם ניתן ...
להמשך קריאה

מימוש כספי קופות גמל בהליך חדלות פירעון

במאמר זה נסקור בקצרה את השאלה האם כספי קופות הגמל של החייב נכללים בהליך חדלות פירעון וניתן לממשם לקופת הנשייה ...
להמשך קריאה